Meniu principal

Documente de interes public

Concurs

- Procedura organizare si desfasurare proba suplimentara (sportive)

- Conditii generale si specifice pt.ocupare post vacant de politist local

- HCL nr.58/22.10.2013 - privind conditiile specifice eliminatorii

- Procedura de organizare si desfasurare proba suplimentara (IT)In perioada _07.10.2019 -15.10.2019_, Directia Politiei Locale Timisoara organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante.

DETALII CONCURS

- Anunt concurs

- Anexa nr. 1 - Posturi vacante

- Anexa nr. 2 - Bibliografii

- Anexa nr. 3 - Atribuțiile posturilor

---------------------------------------

DOWNLOAD FORMULARE

- Curriculum Vitae

- Formular inscriere

- Model adeverinta

---------------------------------------

- Download Bibliografie

---------------------------------------

- Rezultate selectie dosare

- Rezultate proba suplimentara IT

- Rezultate proba suplimentara Sport

- Rezultate proba scrisa

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

Click pe linkul de mai jos:

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Sinteze-Raportari > Sinteze > 2006 > Informare
Informare
Publicat de Anonim la 2007/8/18 (2730 citiri)
Contravenţii şi sancţiuni

Contravenţii şi sancţiuni


        Pentru o mai bună informare a cetăţenilor, Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara informează asupra contravenţiilor şi sancţiunilor aplicate conform hotărârilor de Consiliu Local. 
        Astfel, sunt sancţionate conform HCL 74/25.03.2003 cu amendă (300 - 600 lei - persoane fizice şi 500 - 1000 lei - persoane juridice), şi după caz, cu lipirea de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, respectiv cu blocarea autovehiculelor şi suportarea contravalorii prestaţiei efectuate oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti, zone verzi, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, în alveole şi în staţiile mijloacelor de transport în comun; oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător; parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zone de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor; rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără avizul Comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate de Comisia de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Aceeaşi amendă se aplică şi pentru circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor în zona Piaţa Victoria, Piaţa Unirii, str. Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi Aurel Vlaicu); executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate şi fără acordul Comisiei de Circulaţie a Municipiului Timişoara.

        În ceea ce priveşte salubrizarea municipiului, conform HCL 53 din 09.03.2004, se sancţionează cu amendă între 100 şi 200 lei (persoane fizice) şi 200-400 lei (persoane juridice) neîncheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor menajere cu operatorii de servicii specializate, neefectuarea curăţeniei străzilor, parcurilor, altor zone publice, asigurarea manipulării pubelelor şi a coşurilor de gunoi, necurăţirea resturilor fiziologice ale câinilor. Cu amendă de la 300 la 500 lei se sancţionează netransportarea în aceeaşi zi a deşeurilor vegetale în urma amenajării spaţiilor verzi şi neefectuarea salubrizării stradale, inclusiv după efectuarea de lucrări de construcţii, reparaţii, precum şi neamplasarea la fiecare intrare din stradă la punctele de lucru ale firmelor a unui coş de gunoi. Cu amendă ceva mai mare, între 400 şi 800 lei, se sancţionează neîntocmirea graficelor cu frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere, iar cu amendă între 500 şi 1000 lei se sancţionează neînştiinţarea Biroului de Salubrizare asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a reziduurilor sau neîncheierea contractelor pentru incinerarea deşeurilor spitaliceşti.

        Conform HCL 349/10.12.2002, se sancţionează cu amendă între 100 şi 200 lei persoane fizice şi 200 şi 400 lei persoane juridice neîntreţinerea faţadelor de la magazine, chioşcuri sau tonete, prin lucrări de reparaţii, zugrăvire sau vopsire; neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, în jurul blocurilor şi a spaţiilor în care firmele îşi desfăşoară activitatea; neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, olanelor, ţiglelor, a geamurilor sparte; neafişarea numărului de imobil la loc vizibil; neîntreţinerea curăţeniei în chioşcuri, tonete, magazine şi în jurul acestora; cosirea fără autorizaţie în parcuri, zone verzi, grădini publice; nepresărarea de nisip, rumeguş pe trotuare, în faţa imobilelor în caz de polei; neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deţinute; necosirea ierbii, a gazonului din apropierea curţii, grădinii

        Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 şi 200 lei persoane fizice şi între 200 şi 400 lei persoane juridice necurăţarea înscrisurilor de pe clădiri, monumente, statui; nerefacerea zonelor verzi după efectuarea de lucrări edilitar gospodăreşti; împrejmuirea domeniului public fără autorizaţie; cultivarea de legume şi zarzavat pe domeniul public; necurăţarea zăpezii şi a gheţii din faţa casei sau a imobilului în care se desfăşoară activitatea, neefectuarea curăţeniei în jurul şantierelor de construcţii şi reparaţii. 

        Distrugerea spaţiilor verzi, tăierile de arbori fără aprobare, efectuarea de plantări fără avizul Primăriei, schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără avizul Serviciului Administrare Mediu Urban, neîntreţinerea spaţiilor verzi de către deţinătorii legali se sancţionează cu amendă între 200 şi 500 lei pentru persoane fizice, respectiv 500 şi 1000 lei pentru persoane juridice. Nemenţinerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement, de către deţinătorii legali, gararea autovehiculelor de transport marfă şi persoane în alte locuri decât cele aprobate, nerefacerea calităţii de mediu după terminarea lucrărilor se sancţionează cu 2-4 milioane lei pentru persoane juridice, respectiv 300-600 lei persoane juridice. Însuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale fără aprobare, efectuarea de puţuri, fântâni fără autorizaţie, aplicarea de pesticide fără autorizaţie se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei - persoane fizice şi de la 500 la 1000 lei - persoane juridice. Neefectuarea periodică în laboratoarele de specialitate a analizelor la sursele de apă, punerea în circulaţie a autovehiculelor cu grad mare de poluare, nedotarea instalaţiilor tehnologice poluante cu sisteme de neutralizare se sancţionează cu amendă între 500 şi 1000 lei - persoane fizice şi între 800 şi 1200 lei persoane juridice. 

        Neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor, tuburilor de beton aferente, neîntreţinerea trotuarelor, a căilor pietonale şi a locurilor de parcare din apropierea imobilelor, acoperirea şanţurilor, rigolelor, tuburilor de beton cu deşeuri se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei - persoane fizice şi de la 200 la 400 lei persoane juridice. Distrugerea îmbrăcăminţii stradale, a trotuarelor, a marcajelor rutiere, neanunţarea organelor de specialitate privind efectuarea de lucrări de construcţii, reparaţii, necurăţarea căilor publice după descărcarea sau încărcarea mijloacelor de transport se sancţionează cu amendă între 200 şi 400 lei - persoane fizice şi între 300 şi 600 lei - persoane juridice. 

        În ceea ce priveşte respectarea normelor de convieţuire socială, se amendează cu 200 până la 400 lei creşterea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente, neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică, accesul liber pe domeniul public a păsărilor şi animalelor, amplasarea de grajduri, fose, platforme de gunoi la distanţă mai mică de 30 m de locuinţe, murdărirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public, amplasarea bătătoarelor de covoare şi a pubelelor la mai puţin de 10 m de ferestrele imobilelor, precum şi deţinerea de câini şi pisici în apartamente fără acordul scris al locatarilor, necurăţirea de către proprietari a excrementelor câinilor. 

        Se sancţionează cu amendă de la 400 la 1200 lei punerea în circulaţie a autovehiculelor deteriorate, precum şi efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale. Cu amendă de la 300 la 600 lei se sancţionează neasigurarea curăţeniei în locurile de încărcare, descărcare, în staţii şi la capetele de linii, neafişarea şi nerespectarea graficelor de circulaţie, neasigurarea curăţeniei mijloacelor de transport în comun. Cu amendă de la 400 la 800 lei se sancţionează oprirea mijloacelor de transport între staţii, schimbarea rutei acestora, folosirea mijloacelor de transport în alte scopuri. Călătoria fără bilet, coborârea şi urcarea pe timpul mersului, transportul de animale vii sau păsări, antrenarea în discuţii cu şoferul, difuzarea de muzică obscenă pe mijlocul de transport, fumatul, consumul de seminţe, scuipatul, consumul de alcool, aruncarea de hârtii, cântatul, cerşitul, provocarea de scandal se sancţionează cu amendă între 50 şi 100 de lei. 

        Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonete, chioşcuri, construcţii metalice, caroserii sau autovehicule degradate, montarea de schele sau macarale fără aprobare, montarea de mobilier, chioşcuri, tonete fără autorizaţie, spălarea autovehiculelor pe domeniul public se sancţionează cu amendă între 200 şi 300 lei - persoane fizice şi între 300 şi 500 lei - persoane juridice. De asemenea, murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule, amplasarea rulotelor şi containerelor de construcţii pe domeniul public fără aprobare, neîntreţinerea spaţiului de parcare, ocuparea domeniului public cu construcţii provizorii sau materiale fără aprobare, scăldatul în Canalul Bega şi folosirea malurilor ca loc de plajă se sancţionează cu amendă între 200 şi 400 lei - persoane fizice şi 300 şi 500 lei - persoane fizice. Societăţile care au în exploatare staţii de alimentare cu carburanţi, amplasate pe domeniul public sunt obligate să întreţină şi să repare pavajele, altfel riscând să fie sancţionate cu amendă între 200 şi 400 lei - persoane fizice, respectiv 400 şi 600 lei - persoane juridice. 

        Lipirea de afişe, postere, anunţuri publicitare în alte locuri decât cele autorizate, folosirea de astfel de materiale în incinta societăţilor comerciale sau a instituţiilor publice fără achitarea taxelor, montarea de panouri publicitare fără acordul organelor de specialitate din Primărie se sancţionează cu amendă între 700 şi 2000 de milioane de lei. Neîntreţinerea periodică a panourilor de afişaj, neschimbarea materialelor publicitare uzate, expunerea de materiale publicitare în cimitire se sancţionează cu amendă între 100 şi 200 lei. De asemenea, folosirea mijloacelor de transport în scopuri publicitare fără achitarea taxelor locale, instalarea de panouri cu denumirea firmei fără autorizaţie şi desfăşurarea de activităţi de către agenţii economici fără a avea montată firma de identificare se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 lei. 

        Conform HCL 321/27.11.2001, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 150 şi 250 lei comercializarea oricăror produse fără autorizaţie de comerţ stradal sau fără respectarea menţiunilor de pe acesta; utilizarea altui mobilier stradal decât cel stabilit de Primăria Municipiului Timişoara. De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 şi 1050 lei utilizarea rulotelor de alt tip decât cel comercial, neomologate şi neînmatriculate; amplasarea teraselor sezoniere şi a vitrinelor şi lăzilor frigorifice în alte locuri decât în imediata vecinătate a unităţii comerciale proprii; amplasarea mobilierului stradal în faţa unităţilor comerciale cu sediu fix, atunci când acesta nu aparţine unităţilor respective; comercializarea produselor agroalimentare la mai puţin de 500 de metri faţă de pieţele de acelaşi profil. Conform aceleiaşi hotărâri, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1000 lei amplasarea mobilierului stradal şi a rulotelor sau amenajarea teraselor sezoniere pe spaţiile verzi; neafişarea datelor de identificare ale comerciantului şi a numărului autorizaţiei de comerţ stradal; neefectuarea salubrizării permanente a amplasamentului; stocarea produselor în cantităţi mari pe amplasamentul deţinut, creîndu-se astfel un aspect inestetic.

        În conformitate cu HCL 251/17.09.2002, se interzice accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, pe raza municipiului Timişoara , în scopul asigurării fluenţei şi siguranţei traficului. Încălcarea prevederilor acestei hotărâri se sancţionează cu amendă contravenţională între 300 şi 500 lei şi reţinerea vehiculelor în custodie până la achitarea amenzii şi plata taxei de depozitare a vehiculelor. În cazul în care nu se achită amenda contravenţională, vehiculele cu tracţiune animală se vor păstra în custodie timp de 30 de zile , la sediul S.C.RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A , contra sumei de 4 lei + TVA/ZI , sumă care se reactualizează lunar cu rata inflaţiei, după care se vor valorifica pentru acoperirea prejudiciului.

Biroul Relaţii Publice


Navigare prin articole
SINTEZA NOIEMBRIE 2006 Articolul urmator

**************

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix