Comunicat de presa 14.05.2018 - 2

Data 2018/5/14 11:20:00 | Topic: Comunicate de presa

Atenție! Și cetățenii, asociațiile de proprietari și firmele au obligația de a păstra curățenia în jurul imobilelor de locuit sau în care își desfășoară activitatea!


Poliția Locală Timișoara desfășoară zilnic verificări pentru a stabili modul în care se respectă legislația referitoare la curățenia orașului, atât în ceea ce îi privește pe cetățenii și persoanele juridice care abandonează deșeuri pe domeniul public, efectuând acțiuni punctuale pe această linie permanent, cât și în ceea ce privește modul în care societatea de salubrizare a orașului se achită de sarcinile prevăzute de legislație referitoare la ridicarea gunoiului acolo unde există contracte. Pe lângă acestea, Poliția Locală Timișoara atrage atenția și asupra faptului că atât persoanele fizice cât și cele juridice au, pe lângă drepturi, și obligații în ceea ce privește păstrarea curățeniei și menținerea unui mediu sănătos în municipiu. Astfel, potrivit HCL 371/2007 modificată, cetățenii și asociațiile de proprietari au ca obligații să întrețină curățenia locuințelor pe care le dețin sub orice formă legală, a anexelor gospodprești, a curților și împrejmuirilor acestora și să nu depoziteze pe spațiile comune deșeuri, bunuri sau alte materiale. De asemenea, persoanele fizice sunt obligate să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirea imobilelor și acolo unde este cazul să asigure curățirea și întreținerea permanentă a șanțurilor și podețelor în zona acestora, să asigure și să mențină curățenia pe trotuare, pe zonele verzi, a locurilor de parcarea pe care le folosesc, precum și în jurul garajelor pe care le dețin sub orice formă, dar și să amplaseze recipientele pentru colectarea deșeurilor menajere și reciclabile la distanța minimă de 5 m fața de ferestre și la 10 m de căile de acces, să mențină curățenia îm jurul acestora și să le asigure pentru a nu fi utilizate de persoane străine asociației. La rândul lor, persoanele juridice sunt obligate să asigure depozitarea separată a deșeurilor menajere de cele reciclabile, acolo unde s-a implementat sistemul de colectare duală, să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii și a locurilor de parcare pe care le folosesc, dar și să asigure păstrarea curățeniei în jurul recipientelor de precolectare a deșeurilor. Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine sancțiuni între 500 și 1000 lei pentru persoanele fizice și între 1500 și 2500 lei pentru persoanele juridice.

Poliția Locală Timișoara va continua să acționeze pentru depistarea celor care nu respectă legislația, până la ora actuală, de la începutul anului, fiind aplicate conform HCL 371/2007 un număr de 767 sancțiuni contravenționale persoanelor fizice și juridice care au abandonat deșeuri pe domeniul public, dar și celor care nu au respectat prevederile menționate mai sus.

BIROUL COMUNICARE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ

Acest articol provine de pe site-ul POLITIA LOCALA TIMISOARA
http://www.polcomtim.ro

URL-ul pentru aceasta stire este:
http://www.polcomtim.ro/modules/news/article.php?storyid=3072