Meniu principal

Documente de interes public

Concurs

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

Comunicate de presa : Comunicat 27.11.2007 - Amenzi modificate pentru deseuri
la 2007/11/27 11:40:00 (784 citiri)

Sancţiuni mai mari pentru cei care aruncă sau depozitează deşeuri pe domeniul public

 Poliţia Comunitară Timişoara atrage atenţia cetăţenilor oraşului că din luna decembrie 2007  intră în vigoare Hotărârea de Consiliu Local nr. 371/2007, care  completează HCL 349/2002 modificată prin HCL 542/2006. Printre principalele schimbări sunt cele referitoare la gestionarea deşeurilor şi includerea unor noi sancţiuni la capitolul nerespectării regimului de depozitare a acestora, amenzile fiind de acum mai mari, cu atât mai mult cu cât au existat numeroase sesizări la acest capitol din partea cetăţenilor oraşului. Destul de multe schimbări intervin la capitolul obligaţiilor ce le revin cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari şi locatari. Aceştia trebuie să întreţină curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; să efectueze prin operatorii specializaţi, lucrările de deratizare şi dezinsecţie; să întreţină în stare corespunzătoare împrejmuirea imobilelor şi acolo unde este cazul să  asigure curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor; să asigure şi să menţină curăţenia pe trotuare, pe zonele verzi, locuri de parcare pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor; să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze  băncile, coşurile pentru hârtii, indicatoarele de circulaţie, panourile de afişaj şi refugiile de călători din staţiile mijloacelor de transport în comun; să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, locuri de agrement, precum şi în alte locuri publice şi să nu ardă deşeuri de orice fel în curţi, pe străzi sau pe alte terenuri; să nu comercializeze şi să nu consume seminţe, pe străzi sau în alte locuri publice; să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi să depună separat deşeurile reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate; să nu caute şi să nu-şi  însuşească deşeuri de orice fel din pubelele destinate colectării deşeurilor menajere şi reciclabile ; să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor pe care le deţin sub orice formă legală ; să nu murdărească prin scriere sau desenare a clădirile, gardurile, monumentele şi statuile de pe raza municipiului Timişoara. Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei.

De asemenea, în scopul asigurării şi păstrării ordinii şi curăţeniei, igienei publice şi protecţiei mediului înconjurător, se interzice persoanelor fizice şi juridice aruncarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, scuipatul şi consumul de seminţe, precum şi orice alte deşeuri pe domeniul public; punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie, poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei sau combustibil; murdărirea căilor publice cu orice fel de materiale cum ar fi balast, mortare, noroi, betoane, deşeuri sau alte materiale, precum şi cu produse agricole; transportul de deşeuri fără existenţa unui contract încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor, precum şi nedeţinerea de documente de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, originea deşeurilor, locul de încărcare şi descărcare a acestora. Nerespectarea acestor prevederi  se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei pentru persoane fizice şi cu amendă cuprinsă între 1000 – 2.500 lei pentru persoane juridice.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Galbenu

Rating: 10.00 (3 voturi) - Dati un rating acestei stiri -


Alte articole de stiri
2019/12/13 11:00:00 - Comunicat de presa 13.12.2019 - 1
2019/12/11 11:00:00 - Comunicat de presa 11.12.2019 - 1
2019/12/10 11:00:00 - Comunicat de presa 10.12.2019 - 2
2019/12/10 10:50:00 - Comunicat de presa 10.12.2019 - 1
2019/12/9 11:30:00 - Comunicat de presa 09.12.2019 - 2

**************

 

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix