Titlul Articolului:   Serviciul Paza Obiective
Prima postare:   Sun 19 Aug 2007
Descriere:   Serviciul Paza Obiective
Text Articol:SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE


 


          Serviciul Pază obiective asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi are următoarele atribuţii:


o      asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică;


o      asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine;


o      comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;


o      în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliul Local Timişoara, asigură respectarea prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică;


 


            Autoritate (competenţe):


-         reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;


-         se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;


-         propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general;


-         semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.


Articolul original a fost publicat la:
Site: POLITIA LOCALA TIMISOARA
URL: http://www.polcomtim.ro/modules/articles/article.php?id=10