Meniu principal

Video Bilant 2019

Video Bilant DPL2019

Video Bilant 2019

Concurs

Documente de interes public

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Achizitii Publice DPLTM

ACHIZITII PUBLICE

-------------------

RAPORTARI

-------------------

Centralizator Achizitii Publice - cf. HG 583/10.08.2016

PAAP 2018

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

Articole
ISTORIC - Servicii Politia Comunitara (11 articole)
Servicii, Birouri, Compartimente - Politia Comunitara Timisoara
Serviciul Contabilitate-Financiar

Serviciul Contabilitate-Financiar - (functional ca serviciu distinct incepand cu anul 2007, conform noii organigrame) Serviciul Contabilitate-Financiar asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanţelor publice

Serviciul Ordine Publica
Serviciul Ordine Publică are ca principale atribuţii:

o      asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, luând măsuri de prevenire şi combatere a încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte care afectează climatul social, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Dispecerat si Interventie Rapida

Prin Dispecerat conducerea Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara transpune în practică, conduce, supraveghează şi controlează întreaga activitate a personalului instituţiei. Asigură continuitatea conducerii în timpul şi în afara orelor de program pe baza dispoziţiilor conducerii

Serviciul Paza Obiective
Serviciul Paza Obiective
Serviciul Comunicare si Informatizare
Serviciul Comunicare si Informatizare si Secretariat-Arhiva 
Serviciul Resurse Umane

Serviciul Resurse Umane - (functional ca serviciu distinct incepand cu anul 2007, conform noii organigrame); Serviciul Resurse Umane este compartimentul de specialitate ce are ca sarcină principală gestionarea resurselor umane ale instituţiei, respectiv evidenţa personalului, recrutarea, selecţia, verificarea, încadrarea, salarizarea personalului 

Serviciul achizitii publice si contracte

(functional incepand cu 2007 - conform Organigramei); Este structura specializată a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, destinată organizării şi desfăşurării activităţii de asigurare a bunurilor materiale specifice tuturor serviciilor, birourilor şi celorlalte structuri pe baza contractelor încheiate conform legislaţiei în vigoare

Serviciul Administrativ

Serviciul Administrativ - ( functional ca serviciu distinct incepand cu anul 2007, conform noii organigrame) ; Serviciul Administrativ asigură condiţiile optime de desfăşurare a activităţii personalului instituţiei.

Biroul Organizare Instruire si Evidenta Operativa

Reprezintă compartimentul care rezolvă problemele referitoare la planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul misiunilor executate, a organizării şi executării situaţiilor statistice lunare, trimestriale şi anuale

Birou Juridic

Biroul Juridic - (functional ca serviciu distinct incepand cu anul 2007, conform noii organigrame)

Articole 1 la 10 din 11 «ant :: urm»

**************

 

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix