Meniu principal

Video Bilant 2019

Video Bilant DPL2019

Video Bilant 2019

Concurs

Documente de interes public

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Achizitii Publice DPLTM

ACHIZITII PUBLICE

-------------------

RAPORTARI

-------------------

Centralizator Achizitii Publice - cf. HG 583/10.08.2016

PAAP 2018

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

Biroul Organizare Instruire si Evidenta Operativa
  Postat la Sun 19 Aug 2007 (2423 citiri)


 BIROUL ORGANIZARE INSTRUIRE ŞI EVIDENŢĂ OPERATIVĂ


 


          Reprezintă compartimentul care rezolvă problemele referitoare la planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul misiunilor executate, a organizării şi executării situaţiilor statistice lunare, trimestriale şi anuale.


 


o      elaborează împreună cu celelalte compartimente concepţia executării misiunilor, planurilor de acţiune şi celelalte documente necesare executării misiunilor specifice;


o      elaborează şi propune concepţia privind folosirea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie, elaborează documente operative privind intervenţia cu efective şi tehnică la obiectivele şi zonele stabilite;


o      întocmeşte documentele operative necesare ridicării capacităţii operative a instituţiei;


o      urmăreşte respectarea de către întreg personalul a prevederilor legilor ţării;


o      ţine evidenţa misiunilor, efectivelor şi rezultatelor obţinute de către efectivele instituţiei;


o      întocmeşte rapoarte şi situaţii statistice cu termen;


o      asigură redactarea şi transmiterea la serviciile instituţiei a deciziilor, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii instituţiei , urmărind executarea la timp a acestora;


o      elaborează documentele de organizare a cooperării instituţiei cu structuri MAI;


o      adoptă măsurile de ordine publică necesare desfăşurării activităţilor organizate în raza municipiului Timişoara (mitinguri, marşuri, activităţi sportive-culturale etc.) conform aprobărilor date de Comisia de ordine publică din cadrul Primăriei;


o      întocmeşte şi actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenţie şi întrebuinţare a personalului;


o      întocmeşte documentele necesare pentru executarea exerciţiilor parţiale de alarmare cu personalul unităţii în vederea ieşirii la alarmă în cel mai scurt timp, ţine evidenţa exerciţiilor desfăşurate, a rezultatelor obţinute şi executarea la timp a sarcinilor stabilite de către conducerea instituţiei;


o      elaborează documentele necesare conducerii misiunilor, execută activităţi de recunoaştere şi cooperare cu celelalte structuri similare ale organelor abilitate de lege să desfăşoare activităţi în domeniul ordinii publice;


o      elaborează documentele pentru organizarea şi desfăşurarea controalelor în serviciile subordonate operativ, participă la executarea lor, întocmeşte raportul cu principalele concluzii rezultate în urma executării controalelor;


o      organizează şi desfăşoară activităţile de pregătire profesională şi fizică, tragerile cu armamentul din dotare, pe baza planificărilor aprobate de conducerea instituţiei, asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire;


o      elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţia muncii, în funcţie de particularităţile procesului de muncă;


o      se preocupă de realizarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor pentru toate spaţiile instituţiei;


o      întocmeşte fişele de medicina muncii, precum şi fişele de risc pe fiecare compartiment, pe nivele de risc şi ţine legătura cu instituţiile specializate pe linie de medicina muncii, protecţie a muncii, precum şi cu Direcţia de Sănătate Publică Timiş;


o      stabileşte atribuţiile şi răspunderea ce revine salariaţilor în domeniul protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor, corespunzător funcţiilor exercitate;


o      asigură instruirea, controlul, necesarul de echipamente în domeniul de protecţie a muncii şi pazei contra incendiilor;


o      lunar execută exerciţii şi antrenamente de cunoaştere şi aplicare a normelor PSI cu grupele constituite pe fiecare locaţie;


o      urmăreşte respectarea întocmai a regulilor de prevenire a accidentelor în poligoane, săli de pregătire sau loc de muncă;


o      urmăreşte încadrarea cu personal a grupelor de intervenţii în caz de incendiu şi informează operativ conducerea când sunt disfuncţionalităţi.


 


            Autoritate (competenţe):


-         reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;


-         se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;


-         propune documente tipizate şi prevederi de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei în general;


-         semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.


  

Index :: Printeaza

**************

 

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix