Meniu principal

Documente de interes public

Concurs

- Procedura organizare si desfasurare proba suplimentara (sportive)

- Conditii generale si specifice pt.ocupare post vacant de politist local

- HCL nr.58/22.10.2013 - privind conditiile specifice eliminatorii

- Procedura de organizare si desfasurare proba suplimentara (IT)
In perioada _02.12.2019 - 05.12.2019_, Directia Politiei Locale Timisoara organizeaza examenul de promovare in grad imediat superior celui detinut a functionarilor publici care indeplinesc conditiile prevazute de lege.

- Anunt

- Bibliografie

------------------------

- Download bibliografie

.................................

- Rezultat selectie dosare

- Rezultate proba scrisa

- Rezultate interviu

- Centralizator rezultate

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

Serviciul Administrativ
  Postat la Sun 19 Aug 2007 (1846 citiri)

SERVICIUL ADMINISTRATIV


 


          Serviciul Administrativ asigură condiţiile optime de desfăşurare a activităţii personalului instituţiei.


          Atribuţiile serviciului sunt următoarele:


o      controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a tehnicii, exploatarea, evidenţa şi păstrarea în condiţii de deplină siguranţă a armamentului şi muniţiilor pe baza reglementărilor în vigoare;


o      răspunde de asigurarea cu materiale de resortul Armament geniu - chimic;


o      ia măsuri ca muniţia distribuită pentru trageri să fie în bună stare de funcţionare şi imediat după terminarea tragerilor organizează primirea tuburilor trase a muniţiilor rămase necunsumate conform procesului-verbal justificativ;


o      întocmeşte documentaţia necesară pentru realizarea reparaţiilor şi investiţiilor necesare pentru spaţiile cu destinaţii de clădiri administrative;


o      evaluează anual necesarul lucrărilor de investiţii şi reparaţii ce urmează a se efectua la clădirile instituţiei;


o      asigură primirea, depozitarea, păstrarea şi distribuirea bunurilor achiziţionate tuturor structurilor din compunere, conform repartiţiei aprobate de directorul executiv adjunct;


o      ia toate măsurile pentru aprovizionarea ritmică cu materiale solicitate de serviciile instituţiei;


o      asigură întreţinerea spaţiilor cu destinaţie de clădiri administrative;


o      gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul instituţiei, precum şi materialele aprovizionate;


o      efectuează legăturile telefonice;


o      asigură efectuarea curăţeniei în spaţiile instituţiei;


o      efectuează inventarierile periodice;


o      asigură depozitarea şi distribuirea pieselor de schimb, materialelor de uz gospodăresc şi de construcţii, rechizite şi echipament;


o      asigură exploatarea în condiţii optime a centralei telefonice şi se preocupă de asigurarea service-ului;


o      urmăreşte starea fizică a tuturor mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiei;


o      propune spre casare mijloace fixe ieşite din uz;


o      predă documentele eliminate din fondul arhivistic al instituţiei conform prevederilor legale;


o      organizează repartizarea corectă a materialelor şi urmăreşte realizarea unui consum legal de motorină, fără a admite depăşirea normelor alocate sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele legate de misiuni, activitatea de pregătire de luptă şi învăţământ;


o      organizează acţiunea de combatere şi prevenire a accidentelor, respectarea regulilor de circulaţie, luând măsuri pentru asigurarea unei depline siguranţe a circulaţiei autovehiculelor din dotare pe domeniile publice;


o      periodic actualizează cauzele avariilor, accidentelor şi neregulilor de circulaţie produse, luând măsurile corespunzătoare;


o      întocmeşte planul de exploatare a autovehicolelor din dotare;


o      organizează amenajarea şi dotarea corespunzătoare a parcului de autovehicole;


o      controlează în zilele de verificare şi menţinere a tehnicii şi, cu ocazia trecerii la exploatarea de regim, modul de executare a lucrărilor la autovehicole;


o      urmăreşte ca mişcările de armament, muniţie şi materiale specifice, înlocuire sau reparare să se execute în termenele planificate şi în condiţii de deplină siguranţă;


o      asigură din punct de vedere tehnic şedinţele de tragere şi zilele de verificare şi întreţinere a armametului;


o      organizează şi ţine evidenţa tehnico-operativă  armamentului şi muniţiilor, execută la timp controalele şi verificările prevăzute în instrucţiuni, urmărind ca starea calitativă înscrisă în evidenţe să corespundă cu cea reală.


 


Autoritate (competenţe)


-         reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;


-         se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;


-         propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general;


-         semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.


 

Index :: Printeaza

**************

 

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix