Meniu principal

Documente de interes public

Concurs

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

Serviciul Comunicare si Informatizare
  Postat la Sun 19 Aug 2007 (5131 citiri)


   Serviciul Comunicare-Informatizare şi Secretariat Arhivă


 


          Serviciul Comunicare şi Informatizare are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii municipiului Timişoara şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a Poliţiei Comunitare şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare, prezintă mass-media activităţile de interes local, organizând, de regulă o dată pe lună conferinţe de presă în scopul informării cetăţenilor şi prezintă orice informaţii de interes public.


          Serviciul răspunde de realizarea şi menţinerea legăturilor de comunicaţie şi informatică, asigurarea sistemelor respective.


 


            Atribuţiile serviciului sunt:


o      întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă factorilor interesaţi;


o      analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Comunitară a municipiului Timişoara;


o      întocmeşte, realizează şi organizează programul de vizite, asigură desfăşurarea acţiunilor de protocol la manifestările publice – inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, diplome, felicitări, albume, mape de prezentare etc.)


o      asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin purtătorului de cuvânt desemnat de conducerea instituţiei;


o      acordă fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia;


o      are obligaţia de a informa în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de Poliţia Comunitară Timişoara şi de a asigura accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;


o      asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri;


o      este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii se dau solicitanţilor îndrumările necesare;


o      informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;


o      ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa Poliţiei Comunitare Timişoara;


o      asigură programarea la audienţele acordate de cadrele de conducere, a cetăţenilor, a agenţilor economici sau a reprezentanţilor diferitelor instituţii guvernamentale, particulare sau autorităţi publice prin întocmirea notelor de audienţă;


o      repartizează pe servicii de specialitate reclamaţiile şi sesizările primite;


o      întocmeşte răspunsurile la reclamaţiile şi sesizările care cuprind mai multe probleme, în funcţie de referatele primite de la serviciile de specialitate în conformitate cu actele normative în vigoare;


o      primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei adresată Poliţiei Comunitare Timişoara;


o      asigură prin Compartimentul Secretariat Arhivă expedierea şi primirea corespondenţei;


o      comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public:


§         actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;


§         structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;


§         numele, prenumele persoanelor din conducerea Poliţiei Comunitare şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice;


§         coordonatele de contact ale Poliţiei Comunitare Timişoara, respectiv: denumire, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email şi adresa paginii pe Internet;


§         sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;


§         lista cuprinzând documentele de interes public;


§         lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii;


§         modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;


o      realizează accesul la informaţiile menţionate mai sus prin:


§         afişare la sediul Poliţiei Comunitare Timişoara ori publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de internet proprie;


§         consultarea informaţiilor la sediul Poliţiei Comunitare Timişoara, a secţiilor de Poliţie Comunitară şi la sediile centrelor de informare şi consiliere pentru cetăţeni, în spaţii special amenajate în acest scop;


 


pagina 1 din 2 anteriorul :: urmatorul
Index :: Printeaza

**************

 

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix