Legea nr.421/2002 - actualizata

Sus  Pag.anterioara  Pag.urmatoare

 

 

LEGEA nr. 421/27.06.2002 (*actualizata*)

privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

Art.

Continut Articol

Pers. fizice

Pers. juridice

3.

   (1) Pentru vehiculele in privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stapan sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, agentii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, imputerniciti de primar, precum si agentii apartinand organelor de politie vor intocmi procese-verbale de constatare.

  (2) Cu ocazia intocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afisa o somatie pe caroseria autovehiculului, prin care solicita ridicarea acestuia de pe terenul apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, in termen de 10 zile.

  (3) La implinirea termenului prevazut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea si depozitarea autovehiculului si a bunurilor aflate in interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, intr-un loc special amenajat de catre autoritatile administratiei publice locale.

 

 

9.

In cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea agentilor constatatori prevazuti la art. 3, il someaza pe proprietarul sau detinatorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandata cu aviz de primire, ca in termen de 5 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale.

 

 

12.

 

(1) Refuzul proprietarului sau al detinatorului legal al vehiculului de a se conforma somatiei prevazute la art. 9.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre imputerniciti ai primarului sau de catre ofiterii si subofiterii de politie. Amenzile se fac venit la bugetul local.

1.000 2.000

1.000 2.000