DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE TIMIȘOARA

ACHIZIȚII PUBLICE

Inregistrat ca Guest

Iesire
* ACHIZITII
Situatie COMPLETA Achizitii
Achizitii pe anul in curs
* ACHIZITII IN DESFASURARE
Cumparare Directa
Cereri Oferte
Licitatii Deschise
Negocieri
* PLATI
Situatie Completa Plati
Plati pe anul in curs
* RAPORTARI
Raport COMPLET Achizitii
Raport achizitii anul in curs
Report COMPLET Plati
Report plati anul in curs
* ARHIVA
* Arhiva Achizitii
Achizitii 2012
Achizitii 2013
Achizitii 2014
Achizitii 2015
Achizitii 2016
Achizitii 2017
Achizitii 2018
* Arhiva Plati
Plati 2012
Plati 2013
Plati 2014
Plati 2015
Plati 2016
Plati 2017
Plati 2018
* Arhiva Raport Achizitii
Raport Achizitii 2012
Raport Achizitii 2013
Raport Achizitii 2014
Raport Achizitii 2015
Raport Achizitii 2016
Raport Achizitii 2017
Raport Achizitii 2018
* Arhiva Raport Plati
Report Plati 2012
Report Plati 2013
Report Plati 2014
Report Plati 2015
Report Plati 2016
Report Plati 2017
Report Plati 2018
Website E- Licitatie.ro
Anul:  2018
  Titlul:  Titlul I - Cheltuieli Personal
    Denumire Indicator Suma Platita Explicatii Data
    10.01.01-10.03.07 2.449.784,00 Cheltuieli de personal 31.12.2018
    10.01.01-10.03.07 2.445.753,00 Cheltuieli de personal 30.11.2018
    10.01.01-10.03.07 2.428.187,00 Cheltuieli de personal 31.10.2018
    10.01.01-10.03.07 2.450.445,00 Cheltuieli de personal 30.09.2018
    10.01.01-10.03.07 2.478.682,00 Cheltuieli de personal 31.08.2018
    10.01.01-10.03.07 2.502.996,00 Cheltuieli de personal 31.07.2018
    10.01.01-10.03.07 2.873.185,00 Cheltuieli de personal 30.06.2018
    10.01.01-10.03.07 2.603.457,00 Cheltuieli de personal 31.05.2018
    10.01.01-10.03.07 2.487.857,00 Cheltuieli de personal 30.04.2018
    10.01.01-10.03.07 2.184.693,00 Cheltuieli de personal 31.03.2018
    10.01.01-10.03.07 2.396.869,00 Cheltuieli de personal 28.02.2018
    10.01.01-10.03.07 2.396.808,00 Salarii 31.01.2018
Sumar pentru  Titlul I - Cheltuieli Personal - 12 inregistrari totale
  Suma   29.698.716,00    
  Titlul:  Titlul II - Bunuri si Servicii
    Denumire Indicator Suma Platita Explicatii Data
    20.01.02 20,00 Materiale pentru curatenie 31.12.2018
    20.01.01 6.095,18 Furnituri de birou 31.12.2018
    20.01.05 25.332,36 Carburanti si lubrifianti 31.12.2018
    20.01.30 3.243,49 Alte bunuri si servicii 31.12.2018
    20.01.09 15.048,82 Materiale si prestari de servicii 31.12.2018
    20.01.08 -82,81 Posta, telecomunicatii 31.12.2018
    20.02 548,70 Reparatii curente 31.12.2018
    20.25 1.131,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 31.12.2018
    20.06.01 268,11 Deplasari interne, Detasari 31.12.2018
    20.30.03 57,00 Prime de asigurare non-viata 31.12.2018
    20.30.30 160,42 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.12.2018
    20.01.04 742,86 Apa, canal, salubritate 30.11.2018
    20.01.03 3.347,11 Incalzit, iluminat si forta motrica 30.11.2018
    20.01.09 12.230,33 Materiale si prestari de servicii 30.11.2018
    20.01.01 2.180,96 Furnituri de birou 30.11.2018
    20.01.08 5.734,33 Posta, telecomunicatii 30.11.2018
    20.01.30 1.319,79 Alte bunuri si servicii 30.11.2018
    20.02 149,00 Reparatii curente 30.11.2018
    20.05.01 4.323,36 Uniforme si echipament 30.11.2018
    20.05.30 4.165,00 Alte obiecte de inventar 30.11.2018
    20.06.01 7.705,22 Deplasari interne, Detasari 30.11.2018
    20.15 5.474,00 Munitie, furnituri si armament 30.11.2018
    20.25 3.540,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 30.11.2018
    20.30.03 5.721,75 Prime de asigurare non-viata 30.11.2018
    20.30.30 200,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30.11.2018
    20.01.01 591,76 Furnituri de birou 31.10.2018
    20.01.05 21.540,03 Carburanti si lubrifianti 31.10.2018
    20.01.03 9.528,57 Incalzit, iluminat si forta motrica 31.10.2018
    20.01.04 1.423,05 Apa, canal, salubritate 31.10.2018
    20.01.02 736,00 Materiale pentru curatenie 31.10.2018
    20.01.06 1.735,35 Piese de schimb 31.10.2018
    20.01.08 8.905,57 Posta, telecomunicatii 31.10.2018
    20.01.09 32.547,78 Materiale si prestari de servicii 31.10.2018
    20.01.30 497,61 Alte bunuri si servicii 31.10.2018
    20.05.30 3.680,00 Alte obiecte de inventar 31.10.2018
    20.13 4.000,00 Pregatire profesionala 31.10.2018
    20.25 1.537,50 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 31.10.2018
    20.30.03 167,00 Prime de asigurare non-viata 31.10.2018
    20.30.30 117,99 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.10.2018
    20.01.08 8.092,16 Posta, telecomunicatii 30.09.2018
    20.01.04 133,56 Apa, canal, salubritate 30.09.2018
    20.01.06 401,26 Piese de schimb 30.09.2018
    20.01.03 11.143,50 Incalzit, iluminat si forta motrica 30.09.2018
    20.01.05 25.447,00 Carburanti si lubrifianti 30.09.2018
    20.01.09 57.726,64 Materiale si prestari de servicii 30.09.2018
    20.01.30 72,82 Alte bunuri si servicii 30.09.2018
    20.05.01 70.327,48 Uniforme si echipament 30.09.2018
    20.05.30 100,00 Alte obiecte de inventar 30.09.2018
    20.15 6.567,61 Munitie, furnituri si armament 30.09.2018
    20.25 1.990,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 30.09.2018
    20.30.03 4.573,80 Prime de asigurare non-viata 30.09.2018
    20.30.30 2.538,81 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30.09.2018
    20.01.02 7.848,54 Materiale pentru curatenie 31.08.2018
    20.01.03 26.867,71 Incalzit, iluminat si forta motrica 31.08.2018
    20.01.01 5.607,88 Furnituri de birou 31.08.2018
    20.01.04 1.475,08 Apa, canal, salubritate 31.08.2018
    20.01.05 49.576,67 Carburanti si lubrifianti 31.08.2018
    20.01.06 4.257,80 Piese de schimb 31.08.2018
    20.01.08 9.141,65 Posta, telecomunicatii 31.08.2018
    20.01.09 25.757,85 Materiale si prestari de servicii 31.08.2018
    20.05.01 44.182,65 Uniforme si echipament 31.08.2018
    20.06.01 742,37 Deplasari interne, detasari, transport 31.08.2018
    20.30.03 3.335,70 Prime de asigurare non-viata 31.08.2018
    20.25 3.250,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 31.08.2018
    20.30.30 743,18 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.08.2018
    20.01.02 1.392,00 Materiale pentru curatenie 31.07.2018
    20.01.04 1.299,80 Apa , canal, salubritate 31.07.2018
    20.01.05 23.240,33 Carburanti si lubrifianti 31.07.2018
    20.01.03 640,68 Incalzit, iluminat si forta motrica 31.07.2018
    20.01.06 595,00 Piese de schimb 31.07.2018
    20.01.08 6.600,23 Posta, telecomunicatii 31.07.2018
    20.01.09 6.193,71 Materiale si prestari de servicii 31.07.2018
    20.05.01 27.941,20 Uniforme si echipament 31.07.2018
    20.25 1.000,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 31.07.2018
    20.30.30 902,16 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.07.2018
    20.15 7.854,00 Munitie, furnituri si armament 31.07.2018
    20.01.06 447,13 Piese de schimb 30.06.2018
    20.01.04 1.329,71 Apa , canal, salubritate 30.06.2018
    20.01.08 1.436,87 Posta, telecomunicatii 30.06.2018
    20.01.03 6.799,16 Incalzit, iluminat si forta motrica 30.06.2018
    20.01.09 17.847,86 Materiale si prestari de servicii 30.06.2018
    20.02 6.580,70 Reparatii curente 30.06.2018
    20.05.01 25.887,64 Uniforme si echipament 30.06.2018
    20.06.01 21.402,00 Deplasari interne, detasari 30.06.2018
    20.13 12.000,00 Pregatire profesionala 30.06.2018
    20.25 1.000,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 30.06.2018
    20.30.30 1.527,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30.06.2018
    20.01.04 1.356,85 Apa , canal, salubritate 31.05.2018
    20.01.03 9.216,06 Incalzit, iluminat si forta motrica 31.05.2018
    20.01.01 835,98 Furnituri de birou 31.05.2018
    20.01.05 19.442,34 Carburanti si lubrifianti 31.05.2018
    20.01.08 5.880,93 Posta, telecomunicatii 31.05.2018
    20.01.09 5.934,80 Materiale si prestari de servicii 31.05.2018
    20.01.30 -192,80 Alte bunuri si servicii 31.05.2018
    20.02 73,73 Reparatii curente 31.05.2018
    20.05.01 48.274,40 Uniforme si echipament 31.05.2018
    20.25 1.831,66 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 31.05.2018
    20.06.01 382,30 Deplasari interne, detasari 31.05.2018
    20.30.03 821,00 Prime de asigurare non viata 31.05.2018
    20.30.30 868,95 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.05.2018
    20.01.01 7.527,81 Furnituri de birou 30.04.2018
    20.01.09 24.201,82 Materiale si prestari de servicii 30.04.2018
    20.01.08 8.069,57 Posta, telecomunicatii 30.04.2018
    20.01.05 23.005,83 Carburanti si lubrifianti 30.04.2018
    20.01.04 2.550,66 Apa , canal, salubritate 30.04.2018
    20.01.06 866,00 Piese de schimb 30.04.2018
    20.01.03 13.990,52 Incalzit, iluminat si forta motrica 30.04.2018
    20.01.30 4.937,62 Alte bunuri si servicii 30.04.2018
    20.05.01 141.630,99 Uniforme si echipament 30.04.2018
    20.13 500,00 Pregatire profesionala 30.04.2018
    20.25 5.862,89 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 30.04.2018
    20.30.03 4.809,56 Prime de asigurare non viata 30.04.2018
    20.30.30 35,37 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30.04.2018
    20.01.03 22.119,84 Incalzit, iluminat si forta motrica 31.03.2018
    20.01.08 11.529,59 Posta, telecomunicatii 31.03.2018
    20.01.05 19.579,80 Carburanti si lubrifianti 31.03.2018
    20.01.04 1.656,06 Apa , canal, salubritate 31.03.2018
    20.01.01 1.464,89 Furnituri de birou 31.03.2018
    20.01.09 19.241,11 Materiale si prestari de servicii 31.03.2018
    20.01.30 3.136,93 Alte bunuri si servicii 31.03.2018
    20.25 6.760,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 31.03.2018
    20.05.01 116.929,30 Uniforme si echipament 31.03.2018
    20.30.30 508,50 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.03.2018
    20.01.01 121,38 Furnituri de birou 28.02.2018
    20.01.03 15.223,00 Incalzit, iluminat si forta motrica 28.02.2018
    20.01.04 1.385,63 Apa , canal, salubritate 28.02.2018
    20.01.08 5.077,94 Posta, telecomunicatii 28.02.2018
    20.01.09 33.449,08 Materiale si prestari de servicii 28.02.2018
    20.01.30 15.300,03 Alte bunuri si servicii 28.02.2018
    20.01.05 41.211,07 Carburanti si lubrifianti 28.02.2018
    20.01.06 5.858,45 Piese de schimb 28.02.2018
    20.02 13.337,52 Reparatii curente 28.02.2018
    20.05.01 204.934,66 Uniforme si echipament pentru politisti 28.02.2018
    20.05.30 264,00 Alte obiecte de inventar 28.02.2018
    20.25 1.790,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 28.02.2018
    20.30.03 9.519,50 Prime de asigurare non-viata 28.02.2018
    20.30.30 317,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 28.02.2018
    20.01.01 4.432,75 Furnituri de birou 31.01.2018
    20.01.03 12.897,54 Incalzit, iluminat 31.01.2018
    20.01.08 5.677,07 Posta, telecomunicatii 31.01.2018
    20.01.09 20.022,55 Materiale si prestari de servicii 31.01.2018
    20.01.30 6.541,31 Alte bunuri si servicii 31.01.2018
    20.05.30 999,60 Alte obiecte de inventar 31.01.2018
    20.13 1.582,70 Pregatire profesionala 31.01.2018
    20.25 100,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 31.01.2018
    20.30.03 4.372,16 prime de asigurare non-viata 31.01.2018
    20.30.30 80,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.01.2018
    20.01.04 1.764,41 Apa, canal, salubrizare 31.01.2018
    20.01.05 17.533,93 Carburanti si lubrifianti 31.01.2018
Sumar pentru  Titlul II - Bunuri si Servicii - 149 inregistrari totale
  Suma   1.700.917,23    
  Titlul:  Titlul XI - Active Nefinanciare
    Denumire Indicator Suma Platita Explicatii Data
    71.01.03 23.700,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31.12.2018
    71.01.03 19.315,32 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30.11.2018
    71.01.30 700,00 Alte active fixe 30.11.2018
    71.01.02 85.000,00 Masini, Echipamente si Mijloace de transport 31.10.2018
    71.01.30 100,00 Alte active fixe 31.10.2018
    71.01.30 113,05 Alte active fixe 30.09.2018
    71.01.03 180.000,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31.07.2018
    71.01.30 10.515,00 Alte active fixe 31.07.2018
    71.01.03 20.000,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30.06.2018
    71.01.30 400,00 Alte active fixe 30.06.2018
    71.01.03 32.596,87 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31.05.2018
    71.01.30 1.400,00 Alte active fixe 31.05.2018
    71.01.02 189.846,76 Masini, echipamente si mijloace de transport 30.04.2018
    71.01.03 39.840,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30.04.2018
    71.01.30 160,00 Alte active fixe 30.04.2018
    71.01.02 123.003,48 Masini, echipamente si mijloace de transport 31.03.2018
    71.01.03 160,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31.03.2018
    71.01.02 321.688,04 Masini, echipamente si mijloace de transport 28.02.2018
Sumar pentru  Titlul XI - Active Nefinanciare - 18 inregistrari totale
  Suma   1.048.538,52    
Sumar pentru Anul 2018 - 179 inregistrari totale
Suma     32.448.171,75    
Anul Titlul Denumire Indicator Suma Platita Explicatii Data
Sumar global 179 - inregistrari totale
Suma     32.448.171,75    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITIA LOCALA TIMISOARAAchizitii Publice